DO CHCE DESSING NA BLOG TAK KLIKNĚTE ♥♥♥ZDE♥♥♥
KDO CHCE JMENOVEČČKU S JAKÝM KOLIV JMÉNEM(BEZ HÁČKU A ČAREK) ZAPISTE SE ♥♥♥ZDE♥♥♥


DÁREČKY PRO SBÉÉNKA TADIIK(DO KOMENTIKU NAPIS ESI SE TI LIBI :-*

Červen 2010


něco o prázdninách a komu za ně vlastně děkujeme

28. června 2010 v 17:46 | Deniinka 002 :-*
Nařízením Josefa II. ze dne 24. května 1786 byly hlavní prázdniny přesunuty ze září a října na červenec a srpen. Poprvé hlavní prázdniny začaly v červenci v roce 1787.
Druhy, délku a termíny školních prázdnin stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou.
Podle vyhlášky č. 16/2005 Sb. Období školních prázdnin tvoří v současnosti podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny. Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem. Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února. Jarní prázdniny trvají jeden týden. Termíny jejich konání se různí podle sídla školy v jednotlivých okresech. Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu. Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.]

Mimořádné prázdniny

Kromě výše zmíněných řádných prázdnin mohou být vyhlášeny i mimořádné prázdniny, zpravidla v důsledku nějaké události nebo okolnosti, která činí výuku nevhodnou. Za komunistického Československa se několikráte vyskytly tzv. uhelné prázdniny - šlo o mimořádné prázdniny za mrazivých zim, kdy školy neměly dost uhlí k vytopení tříd. V současné době jsou nejčastějším případem tzv. chřipkové prázdniny v čase chřipkové epidemie, které vyhlašuje místně příslušný hygienik (zpravidla podle okresů) v okamžiku, kdy počet nemocných mezi žáky dosáhne určité meze. Účelem je omezit šíření epidemie. V roce 1995 byly dne 13. prosince vyhlášeny hlavním hygienikem dokonce celostátní chřipkové prázdniny, na které pak navazovaly řádné prázdniny vánoční.

vízo jinde a jinak

28. června 2010 v 17:43 | Deniinka 002 :-* |  FUNÍK
teďkom taková malá zaujímavost když je to vííízo   )

Stejný způsob klasifikace užívá také Slovenská republika a Rakousko.
Pětistupňovou klasifikaci s obráceným pořadím známek (5 = výborný) užívá Bosna, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Portugalsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, na odborných školách také Finsko.
Šestistupňovou klasifikaci, kde nejlepší známkou je 1, užívá Německo.
Obrácenou šestistupňovou klasifikaci (nejlepší známka je 6) užívá Bulharsko,Polsko a Švýcarsko.
Desetistupňovou klasifikaci, kde nejlepší známka je 10, užívá Belgie, Brazílie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Mexiko, Rumunsko, Řecko, Španělsko. V Belgii a ve Francii se někdy užívá i dvacetistupňová klasifikace (nejlepší známka je 20).
Ve Velké Británii, v Kanadě a v USA se nejčastěji klasifikuje písmeny, přičemž nejlepší známka je A (resp. A*, A+), nejhorší D (případně i E, F, G, U).

ploism plominte to

28. června 2010 v 17:41 | Deniinka 002 :-* |  kniha náštěv
ahoj dětska,sbeenka a další.
Promiňte že jsem během šk.roku skoro vůbec nechodila na blog...no to víte nebyl  čas a proto vám oznamuji že te\d když začnnou prázky vám dám minimálně 1 přidání za týden.....
chtěla bych vám ještě říct že mám facebook se jménem Deniska Deninka Hradilová.tak si mě můžete přidat...